top of page

3. עוצר כללי מוטל על העיר. ד״ר באומן ומישקה תרים אחר נתיב חלופי על מנת להגיע לבאזל בשעה היעודה.
״דוקטור באומן! התכופף! משטרה!״ גער בו מישקה והחזירו ללא שהייה אל מחוזות היקיצה, אך לפני שהספיק להבין ד"ר באומן את הנעשה סביבו, הפילו מישקה ארצה, תוך שהוא מסמן כי עליהם לשמור על דומייה מוחלטת. מישקה הצביע בידו אל עברו השני של אולם הנוסעים. שם, ברחבה הקדמית של תחנת הרכבת שבשדרת אוטו פון ביסמרק, ניכרה תנועה ערה וניתן היה להבחין במחסום משטרתי מואר באורו המרצד של פנס גז. בקדמת המחסום עמדו שני שוטרים לבושים במדי משטרת הקיסרות הגרמנית ושוחחו ביניהם בדריכות. על כתפי השוטרים תלויים היו רובי מאוזר חדישים שאל קצות קניהם הוצמדו פגיונות חדים שבהקו באפלה. אחד השוטרים אחז ברצועה של כלב רועים גרמני שנע סביבו בעצבנות יתרה, אוזניו מתוחות, וכל חושיו דרוכים לקראת תקיפה.Comments


bottom of page